גלריה

שרית היא ספרית אמיתית,
היא עובדת עם מספריים
(לא רק מגלחת עם מכונה אחת שתיים)